Sağlıksız Beslenmeden Nasıl Sağlıklıya Geçtik?

Bu yazıya yeterli ve dengeli beslenmenin tanımı ile başlamak istiyorum. Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına “YETERLİ VE DENGELİ BESLENME” denir. Yeterli ve Dengeli Beslenme en genel tanım ile sağlığın temel taşıdır.  Beslenme açlığı bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği…