Mimar Sinan Mah.1393 Sokak No:7/1 D:4 Konak-İZMİR adresindeki diyetisyen ve işlettiği kliniğine (“Aşağıda kısaca Klinik olarak ifade edilecektir.) ait Aydınlatma/Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin diyetisyen tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin, Aydınlatma Metni kapsamında işlemesine rıza gösterdiğim Kişisel Verilerimden iletişim bilgilerimin; diyetisyen tarafından diyetisyenlik hizmetlerimin yürütülebilmesi, tarafıma uygulanan diyetisyenlik hizmeti uygulamalarının geliştirilmesi, süreklilik arz eden hizmetlerde gelen randevu tarihlerimin hatırlatılması amacıyla işlenmesine, sunulan diyetisyenlik hizmetlerine ilişkin yenilik ve gelişmelerin bildirilmesi, süreklilik arz eden hizmetler için gelen randevu tarihlerinin hatırlatılması ve özel günlerde kutlama, tebrik amacıyla tarafıma sms, e-posta gönderilmesine ve mobil iletişim kurulması ile diyetisyen hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik”te tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, vb. bilgiler

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya

tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası, IP adresi gibi bilgiler

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf, kamera ve ses kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

 

  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örn. kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler vb.)
  • Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; diyetisyen kliniğine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 

Diyetisyen tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma/ Bilgilendirme metnini ve haklarımı gerek diyetisyene ait web adresinden ve gerekse fiziken okudum ve kabul ediyorum.

 

Diyetisyen ile paylaştığım kişisel verilerin, sahibinin açık rızası olmadan ve/veya hukuka aykırı olarak elde edildiğinin tespiti halinde; diyetisyen nezdinde ilgili 3. Şahıslar, veri sahipleri veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve diğer idari ve yargı organları tarafından yaptırım uygulanması ve diyetisyen ve kliniğinin işbu sebeple zarara uğraması halinde her türlü cezai, hukuki ve her türlü zararı tazmin sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, diyetisyenin ve kliniğinin aydınlatma/bilgilendirme metnini okuduğumu, incelediğimi ve belirtilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi, özgür irademle kişisel verilerimin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

RIZAM VARDIR

ADI SOYADI /Veli/Vasi

TARİH